In Zwang | Gouda | 0182 - 514 514

 • Bevalplan

 • Bevalplan

Het bevalplan

Met je bevalplan kun je de zorgverleners rondom je bevalling laten weten wat jouw wensen zijn. Het is bedoeld als een communicatiemiddel. Daarnaast helpt het jou en je partner om na te denken over de bevalling en wat jullie allemaal kunnen verwachten. De verloskundige of gynaecoloog zullen zoveel mogelijk rekening proberen te houden met je wensen, zolang dit medisch verantwoord is.

Door je goed voor te bereiden kun je met meer vertrouwen de bevalling tegemoet zien. Het bevalplan kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Tips bij het maken van het bevalplan:

  1. Vermeld je naam en geboortedatum.
  2. Probeer je wensen kort en bondig te noteren op maximaal 1 A4-tje.
  3. Maak je eigen plan, laat je niet beïnvloeden door andere meningen.
  4. Bespreek je plan met je verloskundige of gynaecoloog.
   Zij zullen bekijken of je wensen en verwachtingen reëel zijn. Soms zijn er medische of praktische bezwaren. Vaak zijn er dan wel alternatieven.

 

De onderstaande vragen zijn opgesteld om je op weg te helpen om een bevalplan samen te stellen.

Bevalling:

 1. Plaats van bevallen; thuis/ poliklinisch / onder medische begeleiding in het ziekenhuis. Op welke plek wil je graag bevallen? Kun je aangeven waarom je hiervoor kiest?
 2. Hoe denk je om te gaan met de weeën en met de pijn tijdens de weeën? Denk hierbij aan houding, warmte, bad/douche, ademhalingstechniek en door wie wil je ondersteund worden. Hoe ga je normaal om met pijn?
 3. Heb je voorkeur voor een houding tijdens het persen?
 4. Waar kijk je naar uit als je denkt aan bevallen? Zijn er dingen waar je tegenop ziet tijdens de bevalling. Denk aan een eventueel vorige bevalling.
 5. Heb je je voorbereid op de bevalling? (bijv. cursus, boeken lezen)
 6. Heb je met betrekking tot de borstvoeding nog speciale wensen? Als je borstvoeding wilt geven, is het streven om je kindje binnen 1 uur na de geboorte aan te leggen.
 7. Overig.

Een eventuele overdracht naar de gynaecoloog/ziekenhuis:

 1. Heb je speciale wensen t.a.v. de begeleiding in het ziekenhuis?
 2. Als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, met wie moeten de artsen dan overleggen?

 

Download hier je eigen bevalplan

Aan de hand van dit document kun je zelf je eigen bevalplan opstellen en bekend maken aan je naaste omgeving. Klik hier om je bevalplan te downloaden.