GEMOET | 24 september 2021

Binnen de verloskunde kan altijd een acute situatie ontstaan. Snel handelen is dan van levensbelang. Hulpverleners die zijn geschoold en geoefend in het omgaan met acute levensbedreigende situaties van zwangere vrouwen en hun kind leveren betere zorg. Hierdoor kunnen ernstige ziekte of zelfs sterfte van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen zoveel mogelijk voorkomen worden. Een vlotte en systematische aanpak in een noodsituatie kan geleerd en geoefend worden.

Aanmelden bij: Inzwang@outlook.com
Kosten deelname GEMOET: € 325,00
Betaling op rekeningnummer: IBAN NL92RABO 0149 4704 52 t.n.v. Stichting InZwang Gouda
Accreditatie:

Het programma begint om 8.45 uur en eindigt om 16.30 uur met een drankje en een hapje.

Let op: er kunnen 20 deelnemers per dag worden ingeschreven.  Als een dag vol zit is er alleen de mogelijkheid voor de andere dag. Schrijf je dus snel in!

De GEMOET syllabus en het programma wordt je zo snel mogelijk toegestuurd.