Aanmelden bij: Agnes.Baas@ghz.nl
Kosten deelname GEMOET: € 325,00
Betaling op rekeningnummer: IBAN NL92RABO 0149 4704 52 t.n.v. Stichting InZwang Gouda
Accreditatie: IBCLC, KNOV en KcKZ

Klik hier voor de "Gemoet Syllabus verloskundigen