0182 - 514 514 info@inzwang.nl

Terug van weggeweest: Goudse Eerstelijns MOET

Binnen de verloskunde kan altijd een acute situatie ontstaan. Snel handelen is dan van levensbelang. Hulpverleners die zijn geschoold en geoefend in het omgaan met acute levensbedreigende situaties van zwangere vrouwen en hun kind leveren betere zorg. Hierdoor kunnen ernstige ziekte of zelfs sterfte van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen zoveel mogelijk voorkomen worden. Een vlotte en systematische aanpak in een noodsituatie kan geleerd en geoefend worden.

Op 12 en 26 januari 2018 wordt er weer een GEMOET georganiseerd!

Het programma begint om 8.45 uur en eindigt om 17.00 uur met daarna een borrel.

Aanmelden

Aanmelden kan via: agnes.baas@ghz.nl

Kosten

De kosten voor de cursus :  270 euro over te maken op onderstaand rekeningnummer NL98 RABO 0147 2845 46.

Let op: er kunnen 20 deelnemers per dag worden ingeschreven.  Als een dag vol zit is er alleen de mogelijkheid voor de andere dag. Schrijf je dus snel in!

De GEMOET syllabus en het programma wordt je zo snel mogelijk toegestuurd.