Geachte collega’s,

Hierbij weer een nieuwsbrief van uw Federatie. Dit keer houden wij het kort, omdat we mekaar op 20/3 zullen zien bij de Algemene Leden Vergadering! Deze vergadering is heel belangrijk omdat wij als bestuur voor belangrijke keuzes staan, waarover wij heel graag met u van gedachten willen wisselen!

Interactie
Omdat uit de evaluatie is gebleken dat de VSV bestuurders een interactieve opzet over het algemeen als zeer positief ervaren, hebben wij een drietal interactieve sessies georganiseerd. Op basis van de input uit de enquête zijn wij tot de volgende onderwerpen gekomen.

1. Vragenspreekuur van de Jurist
Tot ons groot genoegen is Titia Hollman, jurist en deskundige op het gebied van juridische zaken rond VSV’s bereid om een interactieve sessie te houden over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Als bestuur hebben wij in ieder geval al de juridische positionering van de coördinerend zorgverlener ingebracht. Waar is deze zorgverlener wel en waarvoor niet aansprakelijk? Wat las er door gebrek aan coördinatie iets mis gaat?

Dit is maar een van de vele concrete vragen die bij veel VSV’s leven. Wij nodigen u uit om uw vragen tijdens de workshop aan haar voor te leggen zodat we er allemaal van kunnen leren!

2. Inkoop van Geboortezorg: Wat zijn de problemen voor de verzekeraars
Zoals u weet heeft ieder verzekeraar een (of twee) zorginkoper(s) Geboortezorg. De verzekeraar koopt namens zijn/haar klanten zorg in bij zorgaanbieders (u dus!). De vraag is waar zij op letten, wat de dilemma’s zijn waar zij voor staan en hoe zij kwaliteit zouden kunnen / willen meten.

Tijdens deze workshop zal een van de zorginkopers vertellen hoe dit proces in z’n werk gaat, waar zij tegen aan lopen en hoe zij kwaliteit in hun beleid willen opnemen. Wij waarderen het zeer dat zorginkoper Shireen van den Broek bereid is om samen met u hierover van gedachten te wisselen. Het is echt de bedoeling dat u kritische vragen stelt, uw zorgen uit en in gesprek gaat.

3. De sociale kaart en Kansrijke start
Een van de vele problemen waar een bestuur van een VSV mee geconfronteerd wordt is het zoeken en vinden van aansluiting bij de instanties die niet medische zorg en ondersteuning bieden aan zwangeren (bijvoorbeeld sociaal, financieel). Inmiddels is ook hiervoor een online dashboard ontwikkeld waarbij u op 18 essentiële sociaal-economische problemen te zien krijgt welke instantie zich in de gemeente(n) in UW regio met deze problemen bezighoudt. Er zal ook van dit dashboard een demo worden gegeven. Simpel en overal toepasbaar!

Agenda ALV / bijeenkomst Federatie
(20 maart, 12:30 – 16.30 Plaats: Gouda, Huis van de Stad)

12.00 Ontvangst + eenvoudige lunch

12.30 Met zorgverzekeraar in gesprek over uitdagingen inkoop geboortezorg (interactief)

13.15 – 14.00 ALV

1. Opening

2. Notulen van de AVL dd.29-3-2019 (bijlage)

3. Bepalen Agenda

4. Mededelingen

5. Stemmen bestuurswijziging

6. Korte terugblik 2019

7. Financiële verantwoording, vaststellen contributie

8. Doelstellingen en vooruitblik 2020

Is er behoefte aan centraal geregeld: bijv. een website voor ieder VSV?
Is er behoefte aan een vraagbaak mogelijkheid bij de Federatie online?
Samenwerken met CPZ?
Openbaarheid adressen bestand?
9. WVTTK

10. Sluiting en volgende vergadering 14.00 Pauze

14.15 Juridisch spreekuur, Titia Hollman (interactief)

15.00 Sociale kaart en Kansrijke Start (interactief)

15.45 Verslag rondje geboorteland vanuit het bestuur

16.15 Afsluiting en nog even napraten

Uw Federatie is in toenemende mate een gerespecteerde gesprekspartner is op landelijk niveau. Met name de vraag of wij als Federatie een grotere plek moeten opeisen waar het gaat over sturing in de Geboortezorg, of dat wij alleen een belangenbehartiger blijven van de VSV’s is voor het Bestuur een belangrijke vraag waarover we graag met u van gedachten willen wisselen op 20 maart.

Het wordt dan ook steeds belangrijker dat u als VSV’s uw stem aan ons laat horen!!

Er verder zijn wel weer veel ontwikkelingen te melden!
Kwaliteitsdashboard VSV
Zoals u weet hebben wij tijdens de bijeenkomst van 6 September 20219 een workshop gehad waarin een dashboard werd getoond. In dit dashboard kun je als VSV bijhouden waar je bent met de implementatie van de Zorgstandaard, patiënt tevredenheid enquêtes uitzetten en verwerken, een PDCA cyclus opzetten en nog vele andere zaken regelen, zoals het ontvangen van uw VSV gegevens uit Perined!

Het Bestuur van de Federatie heeft beloofd zich in te zetten om dit dashboard voor alle VSV’s ter beschikking te stellen zonder extra kosten.

Inmiddels zijn wij bij een bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geweest voor een demonstratie. Hierna zijn wij uitgenodigd om een begroting in te dienen om te zien of ZN dit wil bekostigen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang

KNOV/NVOG
Het Bestuur van de Federatie heeft met zowel het Bestuur van de NVOG als de KNOV gesproken. Tijdens de halfjaarlijkse update in het Stadhuis vertellen wij u hier meer over.

NZa
Zoals u wellicht weet wordt door de NZa een tussentijdse evaluatie gehouden van de Beleidsregel 18150 oftewel Integrale Geboortezorg. Hierbij zijn een aantal VSV’s geïnterviewd, alsook een of 2 IGO’s (voor zover ons bekend). Daarnaast heeft er een aparte bijeenkomst plaatsgevonden met het Bestuur van de Federatie van VSV’s om onze mening te horen. Op 1 april 2020 zal er nog een bijeenkomst plaatsvinden waarbij wij aanwezig zullen zijn. Uw input is dus van wezenlijk belang! Op de bijeenkomst in Maart zullen wij uw mening vragen zodat wij dit goed naar voren kunnen brengen bij de NZa!

Evaluatie Zorgstandaard
Het Zorginstituut heeft CPZ gevraagd om de evaluatie en aanpassing van de Zorgstandaard te evalueren. Hiertoe is een werkgroep opgericht waarin ook Marlies Kluiters, bestuurslid van de Federatie van VSV’s, is opgenomen. Dit betekent heel concreet dat u als VSV direct input kunt leveren voor aanpassingen in de Zorgstandaard!! U wordt gevraagd om suggesties, meningen en voorstellen tot wijziging te richten aan marlies.kluiters@federatievsv.nl.

Rondje geboorteland
Vanzelfsprekend zal op de bijeenkomst van 20-3-2020 uw voorzitter weer een update geven van het rondje geboorteland dat het bestuur heeft gedaan en een overzicht geven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Geboortezorg, waarbij ook de Indicatoren, Babyconnect, onderzoek naar praktijkvariatie Inleiden (VALID studie) enz. enz.

Tot slot
Wellicht is u ter ore gekomen dat ik medio augustus mijn praktijk als gynaecoloog zal beëindigen. Dit zorgt ervoor dat ik meer tijd vrij krijg om mij nog meer in te zetten voor de Federatie en om waar nodig mensen in te werken om deze taak te zijner tijd van mij over te nemen (geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden).

Ik hoop van harte u allen weer te mogen ontmoeten in ons gezellige stroopwafel stadhuis!! Namens het hele Bestuur van de Federatie, Eric Hallensleben, voorzitter.