0182 - 514 514

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De werkgroep Onderzoek heeft als doel de kwaliteit van de verloskundige zorg te ondersteunen door wetenschappelijk onderzoek te begeleiden en te stimuleren. Het wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden in de eerste of tweede lijn. De goede onderlinge relatie in onze regio van de verloskundige zorgverleners maakt het specifiek mogelijk om onderzoek dat plaatsvindt gecombineerd in de eerste en tweede lijn op te zetten.

Index-studie

In onze regio doen verschillende verloskundige praktijken en de gynaecologen van het GHZ mee aan de INDEX studie. Wat houdt dit precies in? Volgens de huidige inzichten is er tot een zwangerschapsduur van 42 weken sprake van een normale zwangerschapsduur.

66De laatste tijd is er echter discussie ontstaan over het moment waarop de bevalling zou moeten plaatsvinden. Sommige gynaecologen zouden al bij 41 weken de bevalling willen inleiden om mogelijke problemen bij het kind te voorkomen. Zij willen dit ook omdat uit internationaal onderzoek zou blijken dat het inleiden van de bevalling bij 41 weken niet leidt tot een stijging van het percentage kunstverlossingen en keizersnedes, zoals eerder werd aangenomen.

Aan de andere kant zijn er verloskundigen en gynaecologen die de nu gehanteerde grens van 42 weken willen aanhouden, omdat het genoemde risico op problemen bij het kind zeer klein is en dus veel vrouwen onnodig ingeleid zouden moeten worden en om die reden in het ziekenhuis moeten bevallen.

Het is momenteel niet duidelijk wat het beste beleid is omdat de resultaten van internationaal onderzoek niet zondermeer kunnen worden toegepast op de Nederlandse situatie. In tegenstelling tot het buitenland bestaat er in Nederland een scheiding tussen eerstelijns zorg (verloskundigen) en tweedelijns zorg (gynaecologen) waardoor er in Nederland minder interventies (kunstverlossingen/keizersnedes) plaatsvinden dan in het buitenland. Ook werd in buitenlandse onderzoeken soms langer afgewacht met inleiden dan 42 weken waardoor vergelijking ook niet goed mogelijk is. We kunnen dus op dit moment niet uitmaken wat nu beter is, inleiden bij 41 weken of afwachten tot 42 weken.

De standaardbehandeling is momenteel afwachten tot 42 weken. In sommige ziekenhuizen in Nederland is echter al het inleiden van de bevalling bij 41 weken ingevoerd zonder dat duidelijk is of dat beleid beter is dan het huidige landelijke beleid.

Doel van het onderzoek

We willen daarom graag weten of en hoe zinvol het is om gezonde zwangeren bij 41 weken in te leiden. Zien we daardoor echt minder problemen bij het kind, leidt het nu wel of niet tot een grotere vraag naar pijnstilling, worden er dan meer kunstverlossingen en keizersnedes gedaan of is er geen verschil? Wat zijn de kosten van het ene en het andere beleid en, heel belangrijk, wat vinden zwangeren? Willen zwangere vrouwen wel ingeleid worden bij 41 weken of wachten ze liever af tot 42 weken?

Tijdens je zwangerschap krijg je van je verloskundige of gynaecoloog informatie over de INDEX studie. Je mag uiteraard zelf beslissen of je wilt deelnemen aan deze studie.