0182 - 514 514

Terug van weggeweest: Goudse Eerstelijns MOET (GEMOET)

Binnen de verloskunde kan altijd een acute situatie ontstaan. Snel handelen is dan van levensbelang. Hulpverleners die zijn geschoold en geoefend in het omgaan met acute levensbedreigende situaties van zwangere vrouwen en hun kind leveren betere zorg. Hierdoor kunnen ernstige ziekte of zelfs sterfte van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen zoveel mogelijk voorkomen worden. Een vlotte en systematische aanpak in een noodsituatie kan geleerd en geoefend worden.

Op 29 maart en 27 september 2019 wordt er weer een GEMOET georganiseerd! Het programma begint om 8.45 uur en eindigt om 17.00 uur met daarna een borrel.

Aanmelden
Aanmelden kan via: agnes.baas@ghz.nl

Kosten
De kosten voor de cursus :  € 325,- over te maken op onderstaand rekeningnummer NL92RABO 0149 4704 52

Let op: er kunnen 20 deelnemers per dag worden ingeschreven.  Als een dag vol zit is er alleen de mogelijkheid voor de andere dag. Schrijf je dus snel in! De GEMOET syllabus en het programma wordt je zo snel mogelijk toegestuurd.