Centering Pregnancy

In 2014 zijn wij in deze regio gestart met ‘Centering Pregnancy‘; een vernieuwende en unieke vorm van groepszorg in de verloskunde.  Centering Pregnancy is gebaseerd op een Amerikaanse methode die daar erg succesvol is gebleken. Bij Centering Pregnancy vindt de eerste controle, waarin de anamnese wordt afgenomen, individueel plaats. In plaats van de huidige één op één zwangerschapscontroles die daarop volgen, wordt de zorg bij Centering Pregnancy in 10 sessies van 2 uur aangeboden aan een groep van ongeveer 10 tot 12 zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur.

Zelfvertrouwen

Tijdens de groepsbijeenkomsten worden de zwangerschapscontroles gecombineerd met voorlichting, uitwisselen van kennis en ervaringen, het leren van gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van onderlinge ondersteuning. Doordat de groepsbijeenkomsten 2 uur duren is het mogelijk meer en uitgebreider op zaken die zwangeren belangrijk vinden in te gaan. De groep wordt begeleid door een verloskundige en / of gynaecoloog en ondersteund door een assistente. Deze methode kan bijdragen aan minder vroeggeboorten en gezonder gedrag. Bovendien geeft het vrouwen meer zelfvertrouwen tijdens de zwangerschap en de bevalling en daarna bij hun rol als moeder.

In de regio van In Zwang is het, als eerste regio in Nederland, vanaf nu ook mogelijk om groepsconsulten met de verloskundige én gynaecoloog aan te bieden. Op deze manier worden de zwangeren van de verloskundige en gynaecoloog samen begeleid in één groep. Dit is unieke vorm van samenwerking in Nederland! 

Lees meer hierover in het artikel uit het AD van 16 januari jongstleden.

Ontwikkeld door TNO en verloskundigen

Centering Pregnancy wordt voor Nederland ontwikkeld door TNO, in nauwe samenwerking met de verloskundigen zelf, de Amerikaanse oprichters, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundige (KNOV) en de afdelingen Public Health en Obstetrie van het LUMC.  Kijk voor meer informatie over CenteringPregnancy op: www.centeringhealthcare.nl