Missie en visie

In Zwang staat voor optimale verloskundige zorg in de regio Gouda en omstreken. Binnen heel In Zwang zal er altijd vanuit de eigen kracht van de vrouw worden gewerkt, fysiologie is en blijft altijd de norm. We streven ernaar dat de zwangere de juiste zorg op de juiste plek krijgt, daarbij rekening houdend met de wens van de cliënt.

Binnen In Zwang werken de zelfstandige verloskundigen praktijken nauw samen met de gynaecologen van het Groene Hart Ziekenhuis. Hierbij zijn autonomie en verbondenheid de basis. De onderlinge samenwerking resulteert in cliëntgerichte zorg en regionale protocollen. Juist in de overdracht van zwangere en barende tussen de diverse zorgverleners zal de samenwerking binnen In Zwang tot uiting komen.