Sociocratisch vergaderen

Om de begrippen autonomie en verbondenheid met elkaar te verbinden maken wij gebruik van de Sociocratische Kring- organisatiemethode (SKM). Dit houdt in dat we besluiten nemen op basis van gelijkwaardigheid. Alle beslissingen worden volgens het consent model genomen in de sociocratische kring. Dit draagt bij aan een open en transparante organisatiestructuur. Door de gelijkwaardigheid van alle zorgverleners bij In Zwang te garanderen stelt de SKM ons in staat om effectief te leiden en geleid te worden. Gynaecologen en verloskundigen werken op deze manier prettig met elkaar samen en hebben een goede verstandhouding.

Natuurlijk komt dit ook tot uiting in de zorg voor de zwangere, er zijn duidelijke protocollen die door alle zorgverleners gedragen worden. Het is duidelijk hoe iedereen zorg verleent en zwangeren krijgen op deze manier geen tegengestelde adviezen.

Wil je meer weten over In Zwang en de sociocratische kringorganisatiemethode lees dan het artikel: “Samenwerken en autonomie behouden”. Voor meer informatie over SKM, klik je hier >