0182 - 514 514

In Zwang Versie spreekuur

Versiespreekuur

Op 1 juli 2016 is In Zwang gestart met een versiespreekuur op haar eigen locatie aan de Ronsseweg 3B in Gouda. Het versieteam heeft hier lang naar toe gewerkt en hoopt veel baby’s met succes te kunnen draaien en op deze manier het aantal keizersnedes vanwege een stuitligging te verlagen. Het Versie-spreekuur is een spreekuur voor vrouwen bij wie de baby in een stuitligging ligt. Een speciaal hiervoor opgeleid team, bestaande uit gynaecologen en verloskundigen, zal tijdens dit spreekuur proberen de baby die in stuitligging ligt uitwendig te draaien naar een hoofdligging.

Voor wie is dit spreekuur bedoeld?
Voor vrouwen bij wie het kind in stuit of dwars ligt tussen 35 en 37 weken.

Hoe kun je een afspraak maken?
Het versiespreekuur is iedere donderdagmiddag. Je eigen zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) geeft uitleg over de versie en zal een afspraak maken bij het InZwang Versiespreekuur.

Hoe gaat een versie in zijn werk?

Voordat je op het spreekuur komt, wordt door een echoscopiste met de echo gekeken naar de ligging van de baby en de hoeveelheid vruchtwater. Ook worden er metingen verricht om het gewicht van de baby te schatten. Je eigen zorgverlener zorgt dat de benodigde informatie bij het versie spreekuur terechtkomt. Het versiespreekuur wordt door twee versiekundigen van InZwang gedaan. Zij nemen uitgebreid de tijd voor je en leggen uit wat er gaat gebeuren tijdens de versie, ook is er tijd om vragen te stellen. Voordat men met het draaien begint, controleert de versiekundige de harttonen (CTG) en de ligging van de baby.

Het is belangrijk dat je zo ontspannen mogelijk ligt en je de buikspieren niet aanspant. Soms is een kussen onder je knieën prettig. Als je een ontspannen houding hebt gevonden en het CTG is goed wordt er met het draaien van de baby begonnen. Soms wordt daarbij een medicijn gebruikt om de baarmoeder niet te laten samentrekken (Atosiban). Na afloop wordt met de echo de ligging van de baby gecontroleerd. Daarna wordt er opnieuw een CTG gemaakt. Heb je een Rhesus negatieve bloedgroep, dan krijg je vervolgens anti-D toegediend. Achteraf kan je buik gevoelig zijn.

Na het draaien
Als het gelukt is om de baby naar hoofdligging te draaien, dan controleert je eigen verloskundige of gynaecoloog de verdere zwangerschap en kun je in principe gewoon thuis of poliklinisch bevallen met je eigen verloskundige of gynaecoloog. Als het niet gelukt is om de baby te draaien wordt soms een op een later tijdstip een tweede poging gedaan of wordt er een afspraak gemaakt in het ziekenhuis om over de bevalling te praten.

Slagingspercentage

De kans van slagen van de versie is ongeveer 40% procent. Er zijn uiteraard factoren die de slagingskans beïnvloeden; zwaarlijvigheid van de moeder, weinig vruchtwater, flinke baby maakt de kans kleiner. Slanke moeder, mooi vruchtwater, bescheiden baby, maakt een versie over het algemeen makkelijker. Als de eerste versiepoging niet slaagt volgt soms een tweede poging op een later tijdstip.

Versieteam
Om de slagingskans van de versie zo groot mogelijk te maken worden deze gedaan door een klein en vast team van speciaal opgeleide verloskundigen en gynaecologen. Zij hebben veel ervaring in het uitvoeren van versies.

Momenteel bestaat het team uit:

  • Nel Bakker: verloskundige van praktijk Promessa
  • Anja Rietveld: verloskundige van praktijk Neeltje
  • Ali Bening: verloskundige
  • Heleen Houtsmuller: klinisch verloskundige Groene Hart Ziekenhuis
  • Remco Nijman: gynaecoloog Groene Hart Ziekenhuis
  • Marieke Lagro: gynaecoloog Groene Hart Ziekenhuis